Kiểm tra và cập nhật thông tin chuyển đóng tiền Bảo hiểm Y tế năm học 2019-2020

Thực hiện Thông báo số 792/TB-ĐHGTVT ngày 22/11/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Đóng Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 và Thông báo số 829/TB-ĐHGTVT ngày 04/12/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ Bảo hiểm Y tế năm 2020 của sinh viên;

Căn cứ vào kết quả thực hiện đăng ký của người học,

Bộ phận Y tế (Phòng Tổ chức - Hành chính) phối hợp với Phòng Công tác sinh viên Nhà trường thông tin đến người học Nhà trường đã đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế về việc kiểm tra lại thông tin đã chuyển tiền về Nhà trường như sau:

1. Danh sách toàn bộ người học đã chuyển tiền tham gia Bảo hiểm Y tế đã được xử lý thông tin Mã số sinh viên, Họ tên, Lớp và Số tiền đã chuyển xem tại đây

2. Danh sách người học chuyển tiền nhưng thiếu thông tin không thể xử lý được xem tại đây

Người học thuộc danh sách tại mục 2 cần liên hệ trực tiếp bộ phận Y tế (cơ sở chính) đồng thời mang theo các loại giấy tờ xác nhận việc đóng tiền để được bổ sung thông tin.

Thời gian liên hệ trước 16g00 ngày 19/12/2019. 

Sinh viên có những thắc mắc liên quan đến vấn đề Bảo hiểm Y tế vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Y tế Nhà trường hoặc qua số điện thoại 02835120310.

Trân trọng./.

Phòng Công tác sinh viên.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 214
Hôm nay: 11273
Hôm qua: 14763
Tổng cộng: 27238739