Đăng ký dự thi Olympic Cơ học cấp Trường và chuẩn bị cho Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
 Số: 14 /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2020
 
THÔNG BÁO
V/v đăng ký dự thi Olympic Cơ học cấp Trường và chuẩn bị cho Kỳ thi
Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020
-------------------
 
Căn cứ thông báo số 01 của Ban tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020 và ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Kỳ thi Olympic Cơ học cấp Trường, thành lập các đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020.
 
Thừa lệnh Hiệu trưởng, Phòng Công tác sinh viên xin thông báo kế hoạch ôn tập, dự thi Olympic Cơ học cấp Trường và lựa chọn các đội tuyển tham gia Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2020 như sau:
 
1. Đối tượng dự thi:
 
Toàn thể sinh viên đang học tập hệ chính quy của Nhà trường (hệ đại trà và hệ chất lượng cao).
 
2. Môn thi:
 
Nội dung đề cương ôn thi cho năm 2020 sinh viên có thể tải theo đường dẫn:

 
 

3. Thời gian dự kiến:

 


- Đăng ký dự thi cấp Trường: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/02/2020.

- Ôn tập trước khi thi cấp Trường: từ ngày 17/02/2020 đến 28/02/2020.

- Thi cấp Trường: đầu tháng 03/2020 (tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký).

- Ôn tập và thành lập đội tuyển tham gia Kỳ thi toàn quốc: từ tháng 03/2020 đến 17/4/2020.

- Tham gia Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020 tại Trường Đại học Cửu Long - Tỉnh Vĩnh Long: ngày 19/4/2020.
 
4. Đăng ký tham dự:
 
Thí sinh đăng ký tham dự trực tiếp với 01 trong 03 cán bộ giảng viên:
 
- Thầy Phan Quốc Cường, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, phòng C001 cơ sở 1, điện thoại 0972.425.113.
 
- Thầy Nguyễn Duy, Tổ trưởng Bộ môn Cơ học - Khoa Kỹ thuật xây dựng, điện thoại 0913.659.649.
 
- Thầy Bùi Thái Dương, Tổ trường Bộ môn Cơ sở Cơ khí - Viện Cơ khí, điện thoại 0918.845.778.
 
Hoặc đăng ký trực tuyến qua đường link:

 
5. Ôn thi:
 
Lịch ôn tập chi tiết của từng môn thi, danh sách cán bộ hướng dẫn sẽ được công bố trên trang web của Phòng Công tác sinh viên tại địa chỉ: http://gts.edu.vn
 
6. Giải thưởng và quyền lợi của sinh viên:
 
Sinh viên đạt giải thưởng Olympic các cấp được nhận giấy khen, bằng khen và phần thưởng cụ thể từ Ban tổ chức theo đúng quy định về các mức khen thưởng của Nhà nước.
 
Sinh viên đạt giải từ cấp Trường trở lên sẽ được Bộ môn quản lý chuyên môn xem xét đề nghị cộng điểm thưởng vào những học phần học trong chương trình đào tạo chính khóa.
 
Sinh viên được lựa chọn vào đội tuyển dự thi Olympic toàn quốc được hưởng các chế độ bồi dưỡng trong quá trình ôn luyện theo đúng quy chế hiện hành.
 
Ngoài giải thưởng trực tiếp của Ban tổ chức, đối với các sinh viên đạt giải cao trong Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc, trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh sẽ kết hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài trường có nhiều hình thức khen thưởng khác bằng hiện vật, hiện kim tương ứng với thành tích đã đạt được.
 
Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị: Khoa, Viện chuyên môn, Bộ môn quản lý các môn học, cán bộ giảng viên giảng dạy các môn học có liên quan triển khai rộng rãi thông báo này đến toàn thể sinh viên biết và thực hiện.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Khoa, Bộ môn liên quan (để t/h);
- Toàn thể sinh viên chính quy (để t/h);
- Lưu: CTSV, TCHC.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
(Đã ký)
Lê Quang Thành
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 260
Hôm nay: 11658
Hôm qua: 14763
Tổng cộng: 27239124