Thông báo về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  605 /ĐHGTVT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO 

Về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018   

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí và rút học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

1/   Đóng học phí 

-    Đối tượng: sinh viên hệ chính quy có đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018

-    Thời gian đóng từ ngày ra thông báo đến các thời hạn sau:

      +  Hết ngày 08/11/2017 đối với các nhóm lớp học phần thi đợt 1 (22/11/17 – 25/11/17)

+  Hết ngày 11/12/2017 đối với các nhóm lớp học phần thi đợt 2 (21/12/17 – 23/12/17)

+  Hết ngày 08/01/2018 đối với các nhóm lớp học phần thi đợt 3 (22/01/18 – 03/02/18)

-    Sinh viên có thể chọn một trong các hình thức sau:

    +  Thanh toán trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài vụ của trường (cơ sở 1)

   + Thanh toán online qua cổng thông tin điện tử https://sv.ut.edu.vn bằng tài khoản thẻ ATM E-Partner của Vietinbank

    +  Thanh toán tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank. Thông tin tài khoản khi nộp học phí. Số tài khoản : 110000126050 Tên tài khoản: Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, Tên ngân hàng: Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Viettinbank) Chi Nhánh 7 TP.HCM.

Sinh viên phải ghi rõ mã số sinh viên, họ và tên, học phần cho mỗi lần đóng nếu không thanh toán hết. Sinh viên tự tính chính xác số tiền cần đóng khi nộp trực tiếp tại ngân hàng.

2/ Rút học phần 

-    Thời gian từ 09 giờ 00 ngày 27/9/2017 đến 09 giờ 30 ngày 02/10/2017

-    Hình thức rút học phần qua mạng internet (trực tuyến)

3/   Lưu ý 

-    Sinh viên diện miễn giảm học phí được nhà trường giải quyết miễn giảm theo thông báo riêng, sinh viên có tên trong danh sách miễn giảm học phí liên hệ trực tiếp phòng Kế hoạch – tài vụ để ký xác nhận phần học phí được miễn giảm.

-    Sinh viên phải hoàn thành học phí cho học phần trước khi rút.

-    Mức thu học phí năm học 2017 – 2018 áp dụng theo thông báo số 377/QĐ –ĐHGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2017.

-    Học phí học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, ĐAMH, TKMH, Thực tập, Luận văn tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành học phí trước ngày thi, bảo vệ đồ án 1 tuần. 

 

 Nơi nhận:
- BGH (b/c); 
- Các khoa/bộ môn; 
- Đăng website;
- Lưu: PĐT, VT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Đồng Văn Hướng

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 186
Hôm nay: 1356
Hôm qua: 9704
Tổng cộng: 18959407