Thông báo tổ chức và học tập sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa, NH 2017-2018 (Chất lượng cao)

Đối tượng: Sinh viên các lớp chất lượng cao

           - Khóa 2015 (CD15CLCA, CD15CLCB, CK15CLCA, CK15CLCB, CX15CLC,

                                 HH15CLC, KT15CLC1, KT15CLC2)

           - Khóa 2016 (CD16CLCA, CD16CLCB, CO16CLCA, CO16CLCB, CX16CLCA,

                                 CX16CLCB, HH16CLC, KT16CLCA, KT16CLCB, QL16CLCA, QL16CLCB).

Hình thức:

           - Bắt buộc, không thu phí.

           - Sinh viên tự nghiên cứu các nội dung theo yêu cầu học tập và nộp bài thu hoạch

              đánh giá đúng quy định.

           - Nộp bài theo lớp vào thứ 6 hàng tuần, hạn chót nộp 18/5/2018.

Tài liệu kèm theo: Thông báo ; Tài liệu học

=============================

Bộ phận Công tác sinh viên

Viện Đào tạo chất lượng cao

Email: clc@ut.edu.vn             Điện thoại: (028) 35127130

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 343
Hôm nay: 3167
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21700427