Thông báo nội dung câu hỏi đánh giá thu hoạch “Sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa, năm học 2017-2018 (chất lượng cao)

     Thực hiện theo Thông báo số 20180327-1/TB-CLC ngày 27/3/2018 của Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” chất lượng cao giữa khoá, năm học 2017-2018,

     Viện CLC thông báo đến người học thuộc đối tượng tham gia học tập một số nội dung như sau:

     1. Nhắc lại thời gian nộp bài thu hoạch: giờ hành chính các ngày thứ 6 hàng tuần, hạn chót nộp 16h30 ngày 18/5/2018

     2. Cách thức nộp bài thu hoạch: 

     + Sinh viên trả lời các câu hỏi đánh giá thu hoạch theo nội dung tại mục 3.

     + Bài thu hoạch được đánh máy vi tính, thể thức trình bày: định dạng Microsoft Word, bảng mã chữ Unicode, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.15, căn tất cả các lề 2 cm, khổ giấy A4 theo mẫu đính kèm.

     + Mỗi sinh viên nộp 02 bài thu hoạch, 01 bài liên quan đến công tác đào tạo, 01 bài liên quan đến công tác sinh viên. Sinh viên làm chung hai bài thành một coi như không đạt yêu cầu.

     + Sinh viên in (in 2 mặt và bấm các trang liên quan đến nhau nếu làm nhiều tờ) và ký tên vào bài thu hoạch.

     + Sinh viên nộp bài thu hoạch cho cán bộ lớp, cán bộ lớp tập hợp và nộp vào giờ hành chính thứ 6 hàng tuần cho BP Công tác sinh viên – Viện Đào tạo chất lượng cao, phòng C207B hoặc C201, lầu 2, khu C, cơ sở 1.

     3. Câu hỏi đánh giá thu hoạch:

     a) Câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo: tại đây

     b) Câu hỏi liên quan đến công tác sinh viên: tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 223
Hôm nay: 1924
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21699184