Dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1, 2017-2018 (Chất lượng cao)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

----------------------------------------


Số: 180507-1/TB-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------------ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc Công bố dự thảo kết quả rèn luyện sinh viên bậc đại học hệ chính quy

chất lượng cao học kỳ 1, năm học 2017-2018  

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy.

Căn cứ vào Quyết định số 351/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy chất lượng cao.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng Viện đào tạo chất lượng cao, Viện đào tạo chất lượng cao thông báo dự thảo kết quả đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

1. Dự thảo kết quả: danh sách đính kèm

2. Phản hồi/khiếu nại:

-         Thời hạn để sinh viên phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung (có minh chứng kèm theo) kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2017-2018 từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 10/5/2018.

-         Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo xem như là kết quả chính thức.

3. Tổ chức thực hiện:

Ban cán sự và sinh viên kiểm tra kỹ kết quả dự thảo, phản hồi và cung cấp các minh chứng phù hợp về VP C207B trước thời hạn để đảm bảo quyền lợi.

Trân trọng./.

                                                                                   VIỆN TRƯỞNG                  

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                             PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương                                         

                                                                                   

 

                                                                                               

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 312
Hôm nay: 2430
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21699690