Thông báo gia hạn nộp bài thu hoạch “Sinh hoạt công dân – sinh viên” CLC giữa khóa, NH 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

Số: 20180529 – 2/TB-CLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc cho gia hạn thời gian nộp bài thu hoạch “Sinh hoạt

công dân - sinh viên” chất lượng cao giữa khoá, năm học 2017-2018

 

 

Thực hiện theo Thông báo số 20180327-1/TB-CLC ngày 27/3/2018 của Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao về việc tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” chất lượng cao giữa khoá, năm học 2017-2018,

Hiện nay, còn rất nhiều sinh viên thuộc đối tượng tham gia học tập nhưng chưa nộp bài thu hoạch (danh sách kèm theo). Nay, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến người học thuộc đối tượng tham gia học tập như sau:

1.      Thời gian nộp bài thu hoạch: từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 1/6/2018.

2.      Hình thức xử lý: tất cả sinh viên trong danh sách đính kèm sẽ bị trừ điểm rèn luyện HK2 theo tiêu chí 2 trong quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (nếu không có lý do chính đáng). Mức trừ sẽ căn cứ vào quy chế và mức độ hoàn thành bài thu hoạch của sinh viên.

3.            Viện Đào tạo chất lượng cao đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên nghiêm chỉnh thực hiện nội dung thông báo.

                                                                                     VIỆN TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                          (Đã ký)

(Đã ký) 

                                                                                  PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 224
Hôm nay: 10477
Hôm qua: 19453
Tổng cộng: 26109076