Thông báo về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ Hè năm học 2017-2018

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           

Số: 498 /TB-ĐHGTVT-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ Hè năm học 2017-2018

 ________________________

 

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí và rút học phần tín chỉ học kỳ Hè năm học 2017-2018 như sau:

1/   Đóng học phí

-    Đối tượng: sinh viên chính quy có đăng ký học phần học kỳ Hè năm học 2017-2018

-    Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/8/2018

-    Hình thức: sinh viên có thể chọn một trong các cách sau:

    +  Thanh toán trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài vụ của trường

   +  Thanh toán online qua cổng thông tin điện tử https://sv.ut.edu.vn bằng tài khoản thẻ ATM E-Partner của Vietinbank

    +  Thanh toán tại phòng giao dịch ngân hàng VietinBank số tài khoản : 1100 0012 6050 (học phí), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh 7, TP. Hồ Chí Minh.

    Yêu cầu: sinh viên phải ghi rõ mã số sinh viên, nội dung thanh toán và chính xác số tiền học phí cần thanh toán khi nộp trực tiếp tại ngân hàng.

2/ Rút học phần

-     Thời gian từ 09 giờ 00 ngày 24/7/2018 đến 16 giờ 00 ngày 27/07/2018.

-     Hình thức rút học phần qua mạng internet (trực tuyến).

3/   Lưu ý

-     Sinh viên phải hoàn thành học phí cho học phần trước khi rút.

 

Nơi nhận:
- BGH (b/c); 
- Các Khoa/Bộ môn; 
- Đăng website;
- Lưu: VT, PĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Đồng Văn Hướng

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 217
Hôm nay: 1917
Hôm qua: 10078
Tổng cộng: 21699177