Dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2&3, 2017-2018 (Chất lượng cao)

THÔNG BÁO

Về việc Công bố dự thảo kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên
đại học chính quy chất lượng cao học kỳ 2&3, năm học 2017-2018
 

 

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;
Căn cứ vào Quyết định số 351/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên bậc đại học hệ chính quy chất lượng cao;
Căn cứ Biên bản họp xét kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2&3, năm học 2017-2018 ngày 5/11/2018.
Viện Đào tạo chất lượng cao công bố Dự thảo kết quả đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy chất lượng cao học kỳ 2&3, năm học 2017-2018 như sau:
1. Dự thảo kết quả: Danh sách đính kèm
2. Phản hồi/khiếu nại/điều chỉnh/bổ sung:
-         Thời hạn để sinh viên phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung (có minh chứng kèm theo) kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên học kỳ 2&3, năm học 2017-2018 từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 12/11/2018.
-         Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo xem như là kết quả chính thức.
3. Tổ chức thực hiện:
Ban cán sự và sinh viên các lớp kiểm tra kỹ kết quả dự thảo, phản hồi và cung cấp các minh chứng phù hợp về Viện Đào tạo chất lượng cao trước thời hạn để đảm bảo quyền lợi.
Trân trọng./.  
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 58
Hôm nay: 717
Hôm qua: 10682
Tổng cộng: 27292837