Tổ chức sinh hoạt Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
 
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019
 
TỔ CHỨC SINH HOẠT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
 
1. Thời gian: Chiều thứ Năm, ngày 07 tháng 3 năm 2019.
 
Các ca sinh hoạt được phân bổ như sau:
 
Ca 1 từ 12g45 đến 14g45
 
Ca 2 từ 15g00 đến 17g00
 
2. Địa điểm: tất cả các cơ sở của Nhà trường.
 
Bảng phân bổ phòng học cho các lớp sinh hoạt tải tại đây.
 
3. Đề cương hướng dẫn sinh hoạt các lớp, giáo viên và sinh viên có thể tải tại đây.
 
 
Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 74
Hôm nay: 711
Hôm qua: 12096
Tổng cộng: 22118498