Thông báo Xét chọn và cấp học bổng cho Tân Sinh viên khóa 2019

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
 Số: 502  /TB-ĐHGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v xét chọn và cấp học bổng cho Tân sinh viên khóa 2019
 
Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ cho Tân sinh viên chính quy trúng tuyển đầu vào khóa 2019 năm học 2019 - 2020, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và Tân sinh viên như sau:
 
1. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:
 
a. Học bổng Thủ khoa:
 
- Số lượng: 01 suất.
 
- Giá trị: 5.000.000VNĐ/1 suất.
 
- Đối tượng: Tân sinh viên chính quy hệ đại trà và chất lượng cao trúng tuyển với điểm số cao nhất nhập học vào Trường (chỉ tính điểm số thực của tổ hợp điểm xét tuyển từ kỳ thi THPT quốc gia, chưa cộng điểm ưu tiên).
 
b. Học bổng Á khoa:
 
- Số lượng: 03 suất.
 
- Giá trị: 4.000.000VNĐ/1 suất.
 
- Đối tượng: Tân sinh viên chính quy hệ đại trà và chất lượng cao trúng tuyển với điểm số cao 2, 3 và 4 nhập học vào Trường (chỉ tính điểm số thực của tổ hợp điểm xét tuyển từ kỳ thi THPT quốc gia, chưa cộng điểm ưu tiên).
 
c. Học bổng Đồng hành:
 
- Đối tượng: Tân sinh viên chính quy hệ đại trà thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhập học vào Trường (xét tuyển từ kỳ thi THPT quốc gia hoặc xét học bạ).
 
- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất.
 
- Số lượng: 50 suất.
 
2. Thủ tục đăng ký:
 
a. Học bổng đồng hành:
 
- Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:
 
+ Đơn xin nhận học bổng tải theo mẫu trên website Trường hoặc tải tại đây
 
+ Giấy báo trúng tuyển nhập trường (photo);
 
+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn;
 
+ Bằng khen, Giấy khen, Giấy xác nhận về các thành tích đặc biệt (nếu có);
 
+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).
 
- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
 
+ Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 30/8/2019.
 
+ Địa điểm: phòng sinh viên nộp hồ sơ nhập học hoặc Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Phòng Công tác sinh viên (phòng C.001, khu C, cơ sở chính).
 
b. Học bổng Thủ khoa, Á khoa:
 
Căn cứ vào điểm số trúng tuyển của sinh viên mỗi khoa, Nhà trường tiến hành xét chọn những sinh viên có điểm số cao nhất để trao học bổng và liên hệ với sinh viên để hoàn thiện các thủ tục.
 
Trường hợp có nhiều sinh viên cùng điểm, Hội đồng xét chọn học bổng của Nhà trường sẽ chọn sinh viên có điểm cao hơn sau khi cộng điểm ưu tiên.
 
Lưu ý:
 
Tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ không nhập học đúng thời hạn vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (thầy Phan Quốc Cường - điện thoại: 0972.425.113) để được hướng dẫn hỗ trợ đột xuất.
 
Phòng Công tác sinh viên tiếp tục vận động các phần quà là hiện vật và hiện kim để trao cho sinh viên trong năm học 2019-2020. Do đó, sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo về học bổng trên website Trường.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- P. TCHC (Website);
- Lưu TCHC, CTSV (Cường).
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 260
Hôm nay: 11289
Hôm qua: 19453
Tổng cộng: 26109888